Vagidonna® – lokal behandling av torra slemhinnor i underlivet

 • Miljömedvetet val – mindre avfall
 • Återanvändbar applikator

 

Vaginala symtom beror ofta på östrogenbrist

En kvinnas liv består av många faser. Åldern för med sig styrka, vishet och mod, men tyvärr också obehagliga besvär – ofta orsakade av östrogenbrist:

 • Samlagssmärtor
 • Klåda, torrhet och sår i slemhinnorna
 • Sveda, ömhet

 

Med övergångsåldern avses den tidsperiod då äggstockarnas funktion långsamt avtar tills menstruationen upphör. Hos de flesta inleds övergångsåldern från 40 till 57 års ålder.

 

Ung kvinna: tjock, frisk slemhinna, hög östrogennivå
Ung kvinna: tjock, frisk slemhinna, hög östrogennivå
Menopausal kvinna: tunn, torr slemhinna, låg östrogennivå
Menopausal kvinna: tunn, torr slemhinna, låg östrogennivå

 

Vagidonna – det miljömedvetna valet med mindre avfall

När klimakteriesymtomen, ofta orsakade av östrogenbrist, försämrar din dagliga livskvalitet är det dags att göra något åt dem. Klåda, sveda och smärta vid samlag är besvär som kan göra vardagen jobbig. Om det beror på östrogenbrist så kan man få hjälp med besvären genom att tillsätta lokalt östrogen.

Vagidonna-vaginaltablett innehåller samma östrogen (estradiol) som produceras naturligt i kvinnans äggstockar innan övergångsåldern

Vagidonna-vaginaltablett behandlar underlivssymtomen lokalt.

Vagidonna-vaginaltablett receptfritt på apoteket

Du som vet att du upplever vaginal torrhet orsakad av övergångsåldern kan köpa Vagidonna receptfritt på apoteket. Om du är osäker på om dina symtom beror på klimakteriet eller om Vagidonna är lämplig för dig bör du rådfråga en läkare. När du påborjat behandling med Vagidonna ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Det finns olika anledningar till torra slemhinnor i underlivet. Låt svaren på dessa frågor vara ett diskussionsunderlag nästa gång du träffar din läkare.

 • Är du över 45 år?
 • Känns slemhinnorna i underlivet torrare än förr?
 • Känns slemhinnorna i underlivet mer ömma än förr?
 • Har du upplevt ömhet, smärta eller sveda i underlivet, särskilt efter samlag?
 • Har du upplevt ömhet, sveda eller en brännande känsla i underlivet, t.ex. när du joggar eller cyklar?
 • Har du upplevt plötsliga värmevallningar?

 

Frågorna utarbetades i samarbete med gynekolog Pauliina Tuomikoski.
Källa Medicinsk bok Duodecim: Torkning av slemhinnor i slidan, 25.9.2019, Tiitinen Aila. Artikel-ID: dlk00118 (020.034).

Vagidonna-vaginaltabletter är enkla att använda

Vagidonna-vaginaltabletter förs in i vaginan med hjälp av den medföljande applikatorn. Till skillnad från andra liknande produkter har Vagidonna en återanvändbar, mjukt rundad applikator som tvättas noggrant efter varje användning.

Miljömedvetet val – mindre avfall.
Återanvändbar, mjukt rundad applikator.

Vagidonna® - Återanvändbar applikator

Vagidonna-vaginaltabletter – initialdos och dosering

Behandlingen kan påbörjas valfri dag.

Initialdos: En vaginaltablett dagligen i två veckor. Därefter en vaginaltablett två gånger i veckan.

Vaginaltabletten förs in i vaginan med hjälp av applikatorn. Vaginaltabletten FÅR EJ INTAS genom munnen. Rengör applikatorn efter varje användning med mild tvål och varmt vatten. Detaljerade instruktioner finns i bipacksedeln.

Vilka biverkningar kan Vagidonna-vaginaltabletter ha?

Vagidonna-vaginaltablett behandlar underlivssymtomen lokalt. Alla läkemedel, inklusive Vagidonna, kan dock orsaka biverkningar för en del kvinnor. De vanligaste rapporterade biverkningarna (hos upp till 1 av 10) är huvudvärk, magsmärta, vaginal obehagskänsla eller blödning.

Risk för bröstcancer? - Epidemiologiska belägg från en stor metaanalys tyder på att det inte finns någon ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som inte tidigare haft bröstcancer och tar en låg dos vaginalt applicerade östrogener. Det är okänt om en låg dos vaginala östrogener stimulerar till återfall i bröstcancer.

 • Kvinna cykling
 • Mormor dansar
 • Kvinna rodd

Vem kan och vem bör inte använda Vagidonna-vaginaltabletter?

Vagidonna är lämplig för kvinnor som har lokala vaginala symtom orsakade av övergångsåldern, såsom vaginal atrofi, torrhet, sveda och ömhet. Om symtomen inte beror på övergångsåldern bör du rådfråga apotekspersonalen eller läkaren om andra lämpliga produkter.

Vagidonna är inte lämplig för dig som har haft eller misstänks ha bröstcancer eller östrogenberoende cancerformer (t.ex. endometriecancer) eller om du har eller har haft venösa blodproppar eller leversjukdom och dina levervärden inte har normaliserats efter detta. Produkten ska heller inte användas om du har en obehandlad förtjockning av livmoderslemhinnan, outredd underlivsblödning, blodkoagulationsstörningar eller porfyri.

I avsnitt 2 i bipacksedeln kan du läsa mer om varningar och försiktighetsåtgärder.

Köp Vagidonna hos oss:

Apotek Hjärtat

Apoteks Gruppen

Kronans Apotek

Apotea

Lloyds apotek

Lloyds apotek

Vanliga frågor om Vagidonna-vaginaltabletter

När du har påbörjat en behandling med Vagidonna bör du göra en läkarundersökning minst en gång om året. Prata med din läkare om för- och nackdelarna med en fortsatt behandling. Din läkare gör sedan en bedömning om hur länge du ska använda produkten.

Till skillnad från andra liknande produkter som använder engångsapplikatorer innehåller Vagidonna-förpackningen en återanvändbar, mjukt rundad applikator. Vi har valt en återanvändbar applikator för att minska mängden avfall och ta hänsyn till miljön. Tvätta applikatorn noga efter varje användning.

Om applikatorn går sönder, eller om du tappar bort den, så ta med hela förpackningen (trasig applikator inkl. blisterkartan) till apoteket så kan du få en ny förpackning. En applikator är tänkt att användas till en förpackning, dvs. 18 eller 24 gånger beroende på förpackningsstorleken. Därefter kan applikatorn sorteras som restavfall.

Rengör applikatorn direkt efter varje användning enligt följande:

 • Lossa kolven från applikatorn. Rengör båda delarna, röret och kolven, med mild tvål och skölj med varmt vatten i ungefär 5 sekunder. Skölj rörets inre och yttre yta.
 • Skaka av vattnet och låt delarna torka på ett rent underlag, till exempel på hushållspapper.
 • När delarna har torkat kan du trycka fast kolven i röret igen inför nästa användning. Förvara applikatorn på en ren plats, till exempel i förpackningen.

Du kan, vid behov, även använda andra fuktgivande produkter utan hormoner. Använd gärna glidmedel vid samlag. Vagidonna interagerar vanligtvis inte med andra läkemedel, men rådgör vid behov med din läkare om produktens lämplighet.

Vagidonna säljs receptfritt på apotek. (Apoteksgruppen, Apotea, Apotek Hjärtat, Lloyds och Kronans Apotek och Apoteket AB).

Du kan också beställa Vagidonna online här.

Östrogenbristen ska före första användningen vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos. När du påbörjat behandling med Vagidonna ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.